قوانین بک لینک دائمی

۱ – حداقل ثبت لینک شما بعد از واریز وجه نقدی ۱ ساعت الی ۱ روز کاری می باشد که باید در این مدت شکیبا باشید.

۲ – همگی سایتهای لینک شده توسط بک لینک دائمی فالو لینک می شوند که در صورت گفته خود مشتری و بستگی به نیاز می توانیم لینک نوفالو هم قرار دهیم.

۳ – در صورت عوض کردن آدرس لینک خود به هر دلیلی باید ۵ درصد از مبلغ اولیه را دوباره پرداخت کنید.

۴ – هزینه ثبت لینک و تبلیغ متنی مانند مشاغل الکترونیکی دیگر باید قبل از انجام کار واریز شود.

۵ – در صورت قطعی مداوم سایت شما و فیلتر شدن طولانی مدت سایت شما لینک های سایت قطع شده شما با توجه به قوانین و حفظ کیفیت حذف می شوند.